Rıza Belgeleri

AÇIK BÖBREK TAŞI AMELİYATI(PYELOLİTOTOMİ-NEFROLİTOTOMİ) HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
AÇIK PROSTAT AMELİYATI AYRINTILI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
AÇIK PYELOPLASTİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
AÇIK REDÜKSİYON OPERASYONU RIZA BELGESİ.pdf
AÇIK REDÜKSİYON ve DEGA OSTEOTOMİSİ OPERASYONU RIZA BELGESİ.pdf
AKCİĞER ZARI ÖRNEKLEMESİ (PLEVRA BİYOPSİSİ) HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
AKCİĞER ZARINDAN SIVI ALMA İŞLEMİ (TORASENTEZ) İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
AMELİYAT OLACAK HAS.İÇİN HASTA BİL. VE RIZA BELGESİ.pdf
AMPUTASYON OPERASYONU RIZA BELGESİ.pdf
ANESTEZİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
ANTERİOR SERVİKAL DİSKEKTOMİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
ANTERİOR SERVİKAL DİSKEKTOMİ (FÜZYON - FİKSASYON) AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
ANÜS AMELİYATLARI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BEL..pdf
APENDOKTOMİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
APSE DRENAJI OPERASYONU RIZA BELGESİ.pdf
ARTROSKOPİ OPERASYONU RIZA BELGESİ.pdf
AŞİL TENDON TAMİRİ OPERASYONU RIZA BELGESİ.pdf
AŞİLOPLASTİ OPERASYONU RIZA BELGESİ.pdf
AYAK PAR.FLEK.KON.REL.ve AYAK BİLEK SPUR FOR. EKSİZ.OPER.RIZA BEL..pdf
BASIN BİRİMİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
BASİT NEFREKTOMİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
BEYİN CERRAHİ ÇOCUK VEYA BİLİNCİ YERİNDE OLMAYAN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
BEYİN CERRAHİ ERİŞKİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
BEYNİN HASARLI KISMININ ÇIKARTILMASI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
CİLT GREFTLERİ OPERASYONU RIZA BELGESİ.pdf
CORE DEKOMPRESYON OPERASYONU RIZA BELGESİ.pdf
COUMADİN (WARFARİN) KULLANIMI İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME ve RIZA BELGESİ.pdf
COVİD-19 HASTALIĞININ BULAŞMA RİSKİ BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
COVİD-19’A İLİŞKİN SEPTOMU BULUNAN OLASI VAKALARIN EVDE İZLEM BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
ÇIKAN AORT-ARKUS AORT REPLASMANI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
ÇOCUK CERRAHİ TEŞHİS VE TEDAVİ İŞLEM. HAS. BİLGİ. VE RIZA BEL..pdf
ÇOCUK KALP AMELİYATLARI İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
ÇOCUK KLİNİĞİ HASTA BİLGİ. VE RIZA BELGESİ.pdf
ÇÖKME KIRIĞI HASARI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
DEFORMİTE DÜZELTME OPERASYONU RIZA BELGESİ.pdf
DEKOMPRESİF LOMBER LAMİNEKTOMİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
DELİCİ GÖZ KAPAĞI VE GÖZ YARALANMASI ONARIMI CERRAHİSİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
DENETİMLİ SERBESTLİK KAPSAMINDA GÖZETİM ALTINDA NUMUNE VERME RIZA BELGESİ.pdf
DERİ GREFTİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
DERİN DORSAL VEN LİGASYONU HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
DIŞ GEBELİK OPERASYONU HASTA BİLGİ. VE RIZA BEL..pdf
DİRSEK PROTEZİ OPERASYONU RIZA BELGESİ.pdf
DİŞ ÇEKİMİ CERRAHİ MÜDAHALE İŞLEMİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
DOĞUMSAL ORTA HAT GELİŞİM ANOMALİLERİ (DOHGA) AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
EEG ve EMG HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
EFOR TESTİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
ELEKTRİKSEL KARDİYOVERSİYON İŞLEMİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
EMBOLEKTOMİ İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
ENDOSKOPİK SİN.ENDOS.DSR RIZA BEL..pdf
ENDOVASKÜLER PROSEDÜRLER İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
ENÜKLEASYON-EVİSSERASYON HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
EVDE SAĞLIK HİZMETİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
FEMUR BAŞI REZEKSİYON OPERASYONU RIZA BELGESİ.pdf
FİBRİNOLİTİK TEDAVİ (PIHTI ERİTİCİ TEDAVİ) BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
FORCE BRACİNG OPERASYONU RIZA BELGESİ.pdf
FOTOTERAPİ UYGULAMA HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
FUNDUS (GÖZ DİBİ) ANJİOGRAFİSİ İÇİN BİLGİLENDİRME FORMU.pdf
FTR PRP (TROMBOSİTTEN ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ PLAZMA) TEDAVİSİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
FTR SİNİR BLOKAJI VE NÖROLİZ İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
FTR KAS-EKLEM İÇİ VE ÇEVRESİ ENJEKSİYONLAR İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
GEBE OKULU KATILIM BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
GEBELİK TAKİBİ HASTA BİLGİ. VE RIZA BEL..pdf
GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI OPERASYONU HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
GENİTAL SİĞİL (KONDİLOM) CERRAHİSİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
GENİZ ETİ-BADEMCİK ALIN-KULAK ZARINA TÜP YER.RIZA BEL..pdf
GİRİŞİMSEL OLMAYAN SOLUNUM DESTEĞİ UYGULAMASI İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK İŞLEMLER HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK İŞLEMLER HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ(YABANCI HASTALAR İÇİN).pdf
GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VERIZA BELGESİ.pdf
GÖBEK FITIĞI OPERASYONU HAS. BİL. VE RIZA BEL..pdf
GÖZ İÇİ ENJEKSİYONU HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
GÖZ KAPAĞI AMELİYATI “BLEFAROPLASTİ” HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
GÖZ KAPAĞI AMELİYATI PSÖDOPİTOZ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
GÖZ KAPAĞI CERRAHİSİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
GÖZYAŞI YOLLARI SİLİKON ENTÜBASYONU HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HALLUX VALGUS OPERASYONU RIZA BELGESİ.pdf
HAVA AMBULANSI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HEMODİYALİZ AMAÇLI OLUŞTURULAN A-V FİSTÜLLER İÇİN KORONER ARTER BYPASS GREFT AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HEMODİYALİZ İŞLEMİ İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HİDROSELEKTOMİ (ÇOCUK) HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HİDROSELEKTOMİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HİPOSPADİAS ONARIMI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HLAPAROSKOPİK BÖBREK KİSTİ EKSİZYONU HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HORLAMA-UYKU APNESİ CERRAHİSİ RIZA BELGESİ.pdf
INFORMATION AND CONSENT FORM CHEMOTHERAPY.pdf
INFORMATION AND CONSENT FORM FOR ANESTHESIA.pdf
INFORMATION AND CONSENT FORM FOR COLONOSCOPY PROCEDURES.pdf
INFORMATION AND CONSENT FORM FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT PROCEDURES.pdf
INFORMATION AND CONCENT FORM FOR POTENCIAL COVID 19 PATIENDS TO BE MONITORED AT HOME.pdf
INFORMATION AND CONSENT FORM ABOUT THE RISK OF GETTING THE COVID 19 ENFECTION.pdf
INFRATENTORİAL TÜMÖR ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
İLEUS (BAĞIRSAK TIKANIKLIĞI) OPE.HAS. BİL.VE RIZA BEL..pdf
İMPLANT ÇIKARMA OPERASYONU RIZA BELGESİ.pdf
İNFERİÖR KONKA RADYOCERRAHİSİ RIZA BELGESİ.pdf
İNFRARENAL ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI AORTAİLİAK VE AORTAFEMORAL LEZYONLAR HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
İNGUİNAL HERNİ (KASIK FITIĞI) HAS. BİL. VE RIZA BEL..pdf
İNTERNAL ÜRETROTOMİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
İNTRAVEZİKAL (MESANE İÇİNE) BACİLLUS CALMETTE GUERİN (BCG) İMMÜNOTERAPİSİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
İNTRAVEZİKAL KEMOTERAPÖTİK AJAN UYGULAMASI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
JİNEKOMASTİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
KADIN HAST. RAHİM ALINMA AMELİYATI VE YUMURTALIK VE TÜPLERİN İKİ TARAFLI ÇIKARTILMASI İŞLEMİ HASTA BİLGİ. VE RIZA BEL..pdf
KADIN HASTALIKALRI ÜROJİNEKOLOJİK CERRAHİ GİRİŞİMLER HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
KADIN HASTALIKLARI TANISAL GİRİŞİMSEL OPERATİF DİAGNOSTİK LAPOROSKOPİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
KAFA İÇİ HEMATOM BOŞALTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
KALP KAPAKLARININ DEĞİŞİM-ONARIM CERRAHİSİ İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
KAN VE KAN BİLEŞENLERİ NAKLİ İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.pdf
KARIN GERME ABDOMİNOPLASTİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
KAROTİS ENDARTEREKTOMİ İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
KARPAL TÜNEL SENDROMU OPERASYONU RIZA BELGESİ.pdf
KAS İÇİN VE CİLT ALTI ENJEKSİYON İŞLEMİ İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.pdf
KATARAKT CERRAHİSİ VE GÖZ İÇİ LENS İMPLANTASYONU HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
KALICI KALP PİLİ TAKILMASI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
KALP KATETERİZASYONU VE ANJİYOGRAFİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
KEMOTERAPİ İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
KEPÇE KULAK AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
KESİ FITIĞI OPERASYONU HAS. BİL. VE RIZA BEL..pdf
KIRIK VE ÇIKIKLARIN KAPALI REDÜKSİYONU VE TESPİTİ İŞLEMİ İÇİN ONAM BELGESİ.pdf
KLİTORAL HUDOPLASTİ KLİTORİS BÖLGESİ ESTETİĞİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
KOL GERME AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
KOLON (KALIN BAĞIRSAK) AMELİ.HASTA BİL.VE RIZA BEL..pdf
KOLON TÜMÖRÜ OPERASYONU HASTA BİLGİ. VE RIZA BEL..pdf
KOLONOSKOPİK İNCELEME HASTA BİLGİ VE RIZA BELGESİ.pdf
KONJONKTİVA TÜMÖRÜ UZAKLAŞTIRILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
KORNEAL-KORNEOSKLERAL SÜTÜR ALINMASI İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
KORONER ARTER BYPASS GREFT AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
KORONER ANJİYOGRAFİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
KÜÇÜK CERRAHİ GİRİŞİM (Cilt, Cilt altı, Kas, Bağ, Tendon Kesisi, Debridman ve İrrigasyon) HASTA BİLGİ. VE RIZA BEL..pdf
KÜRETAJ OPERASYONU HASTA BİLGİ. VE RIZA BEL..pdf
LAPAROSKOPİK BÖBREK KİSTİ EKSİZYONU HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
LAPAROSKOPİK NEFREKTOMİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
LAPAROSKOPİK SOL KOLON TÜM.HAS.BİL.VE RIZA BEL..pdf
LAZER-İRİDOTOMİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
LABİA MAJÖR KÜÇÜLTME AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
LABİOPLASTİ (KÜÇÜK DUDAKLARIN KÜÇÜLTÜLMESİ ) HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİHASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ -.pdf
LABİUM MAJÖR DOLGUSU İŞLEMİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
LİPOM EKSİZYONU OPERASYONU RIZA BELGESİ.pdf
LİPOSUCTİON (VAKUMLA YAĞ EMME) AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZ BELGESİ.pdf
LOKAL AYAKTAN HASTA AMELİYAT RIZA BELGESİ.pdf
LOMBER DİSK (BEL FITIĞI) AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
LOMBER FONKSİYON İŞLEMİ İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
LOMBER PARAVERTEBRAL YOLLA PERKÜTAN İNTRAFASİKÜLER BLOKAJ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
MASTOİDEKTOMİ-TİMPANOPLASTİ RIZA BELGESİ.pdf
MEME AMELİYATI HASTA BİLGİ.VE RIZA BEL..pdf
MEME BÜYÜTME CERRAHİSİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
MEME DİKLEŞTİRME CERRAHİSİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
MEME EKSİZYONEL BİY.LUM.PARS-MAS.HAS.RIZA BEL..pdf
MEME KÜÇÜLTME AMELİYAT HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
MESANE TAŞI KIRILMASI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
METOTREKSAT HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
MİDÜRETRAL SLİNGER HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
MULTİBL KIRIK (Açık Redüksiyon)OPERASYONU RIZA BELGESİ.pdf
NORMAL DOĞUM EYLEMİ HASTA BİLGİ. VE RIZA BEL..pdf
NOROLOJİ BÖLÜMÜ INTRAVENÖZ TROMBOLİTİK TEDAVİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
OKULOPLASTİDE BOTULİNUM TOKSİNİ(BOTOX) UYGULAMASI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
OMURGA AMELİYATLARINDA İMPLANT YERLEŞTİRME HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
OMUZ ÇIKIĞI OPERASYONU RIZA BELGESİ.pdf
ORBİTA CERRAHİSİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
ORŞİOPEKSİ (TESTİSİN İNDİRİLMESİ) HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ OPERASYONLARI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
ÖN ÇAPRAZ BAĞ TAMİRİ OPERASTONU RIZA BELGESİ.pdf
PALYATİF HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
PARASENTEZ İŞLEMİ HASTA BİLGİ. VE RIZA BEL..pdf
PARATROİD OPERASYONO HAS. BİL. VE RIZA BEL..pdf
PARSİYEL KALÇA PROTEZİ VE PROTEZ ÇIKIĞI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
PENETRAN GÖZ YARALANMASI ONARIMI CERRAHİSİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
PENİL FRAKTÜR HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
PERİFERİK SİNİR AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
PERİFERİK SİNİR SIKIŞMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
PERİFERİK VASKÜLER GİRİŞİMLER HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ (PEG) HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
PERKÜTAN RENAL DRENAJ İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
PERİKARDİYOSENTEZ (KALP ETRAFINDAKİ SIVIDAN ÖRNEK ALINMASI) HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
PERKUTAN KORONER GİRİŞİMLER (KORONER BALON VE STENT TEDAVİSİ) HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
PIHTI ERİTİCİ (TROMBOLİTİK TEDAVİ) İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
PİLONİDAL SİNÜS AMELİYATI HASTA BİLGİ. VE RIZA BEL..pdf
PRİAPİZM CERRAHİ TEDAVİSİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
PTERJIUM CERRAHİSİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
RADIOLOGY DEPARTMENT INFORMATION ON EXAMINATIONS WTH CONTRAST AGENTS AND CONSENT FORM.pdf
RADİKAL İNGUİNAL ORŞİEKTOMİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
RADİKAL NEFREKTOMİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
RADİKAL PROSTATEKTOMİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
RADYOLOJİ BÖLÜMÜ İLAÇLI TETKİKLER HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
RADYOLOJİ MRI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
RADYOLOJİK TETKİKLERDE HAMİLELERİ BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
RAHİM TAHLİYESİ HASTA BİLGİ. VE RIZA BEL..pdf
RAHİM AĞZI ÇIKARILMASI (KONİZASYON-LEEP) HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
RAHİMDEN MYOM ALINMASI OPERASYONU HASTA BİLGİ. VE RIZA BEL..pdf
RETİNA LASER FOTOKOAGULASYONU İÇİN BİLGİLENDİRME FORMU.pdf
REVİZYON RİNOPLASTİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME RIZA BELGESİ.pdf
RIRS (RETROGRAD İNTRA RENAL CERREHİ) CERRAHİSİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
RİNOPLASTİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME RIZA BELGESİ.pdf
SAFRA KESESİ AMELİYATI HAS. BİL. VE RIZA BEL..pdf
SANTRAL VEN KATATERİKALICI SANTRAL VEN KATATERİ PORT KATATER İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
SEPTOPLASTİ-RHİNOPLASTİ RIZA BELGESİ.pdf
SERVİKAL STENOZ AMELİYAT HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
SEZERYAN AMELİYATI HASTA BİLGİ. VE RIZA BEL..pdf
SİNİR BLOĞU ENJEKSİYONU TEDAVİSİ İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
SİSTEMİK STEROİD TEDAVİSİ İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
SİSTOLİTOMİ (KAPALI MESANE TAŞI AMELİYATI) HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
SİSTOSKOPİ-SİSTOSKOPİ EŞLİĞİNDE BİYOPSİ, STENT TAKILMASI, ÇEKİLMESİ RGP HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
SOLUNUM YOLLARININ İNCELENMESİ (BRONKOSKOPİ) İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
SOMNOPLASTİ YUMUŞAK DAMAK RADYOCERRAHİSİ RIZA BEL..pdf
SONDALAMA HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
SPİNAL TÜMÖR AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
SUBMANDİBULER GLAND EKSİZYONU RIZA BELGESİ.pdf
SUPRATENTORİAL TÜMÖR ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
SÜNNET HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
ŞALAZYON AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
ŞAŞILIK AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
TARSORAFİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
TANISAL GİRİŞİMSEL (DİAGNOSTİKOPERATİF) HİSTERESKOP HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİSİ.pdf
TENDON TAMİRİ OPERASYONU RIZA BELGESİ.pdf
TENETOMİ OPERASYONU RIZA BELGESİ.pdf
TERAPÖTİK KÜRETAJ OPERASYONU HASTA BİLGİ. VE RIZA BELGESİ.pdf
TESTİS TORSİYONU( ) CERRAHİSİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
TEŞHİS VE TEDAVİ İŞLEMLERİ HASTA BİL.VE RIZA BELGESİ.pdf
TETİK PARMAK OPERASYONU RIZA BELGESİ.pdf
TIBBİ VE CERRAHİ MÜDAHALELER HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
TİMPANOPLASTİ RIZA BELGESİ.pdf
TORAKAL-TORAKOABDOMİNAL AORT ANEVRİZMA TAMİRİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
TOTAL DİZ PROTEZİ OPERASYONU RIZA BELGESİ.pdf
TOTAL KALÇA PROTEZİ OPERASYONU RIZA BELGESİ.pdf
TRAKEOTOMİ-TRAKEOSTOMİ OPERASYONU HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ İSİMSİZ.pdf
TRANSREKTAL ULTRASON EŞLİĞİNDE PROSTAT İĞNE BİYOPSİSİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
TROİD AMELİYATI HASTA BİLGİ.VE RIZA BELGESİ.pdf
TUR MESANE HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
TUR-P HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
TÜMORAL KİTLE EKSİZYONU OPERASYONU RIZA BELGESİ.pdf
TÜMÖR ÇIKARILMASI VE ONARIM AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
TÜP TORAKOSTOMİ İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
TÜPLİGASYON (TÜPLERİN BAĞLAN.) OPERASYONU HASTA BİLGİ. VE RIZA BEL..pdf
ULNAR SİNİR RELEASE OPERASYONU RIZA BELGESİ.pdf
UVULO PALATO FARİNGOPLASTİ OPERASYONU RIZA BEL..pdf
ÜRETEROLİTOTOMİ (AÇIK) HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
ÜRETERORENOSKOPİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEMİ ENDOSKOPİ RIZA BELGESİ.pdf
ÜROJİNEKOLOJİK CERRAHİ GİRİŞİMLER HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
VARİKOSELEKTOMİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
VARİKÖZ VEN CERRAHİSİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
VAJİNOPLASTİ VAJEN DARALTMA AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
VENTRİKÜLO PERİTONEAL ŞANTLAMA AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
YOĞUN BAKIMLAR HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
YUMURTALIK HASTALIKLARI CERRAHİ TEDAVİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
YÜZ KIRIKLARI(MAKSİLLA,ZİGOMA VEORBİTA) HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
ASETRETİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
BİYOPSİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
ELEKTROKOTERİZASYON HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
INTRALEZYONEL ENJEKSİYON HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
UZUN SÜRELİ İLAÇ KULLANIMI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
SİKLOSPORİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
PATCH (YAMA) TESTİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
İNVAZİF İŞLEMLER İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
YANAK İÇİ YAĞ ALDIRMA (BİŞEKTOMİ) AMELİYATI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
YÜZ GERME AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf