Talimatlar

ACİL ÇANTASI-ACİL ARABASI İLAÇ-SARF TAKİP VE İŞLEYİŞ TALİMATI.pdf
ACİL SERVİSTE ENFEKSİYON KONTROL VE TEMİZLİK TALİMATI.pdf
ADLİ BİYOLOJİK MATERYALİN ALINMASI SAKLANMASI VE TAŞINMASI TALİMATI.pdf
ADVERS ETKİ BİLDİRİM TALİMATI.pdf
AKILCI İLAÇ KULLANIM TALİMATI.pdf
AMELİYATHANE TEMİZLİK TALİMATI.pdf
AMELİYATHANE DIŞINDA YAPILAN SEDASYON UYGULAMALARI TALİMATI.pdf
AMELİYATHANE ELEKTRİK KESİNTİSİNE YÖNELİK TALİMAT.pdf
AMELİYATHANE HASTA ve HASTAYA AİT MATERYALİN TRANSFERİNE YÖNELİK TALİMAT.pdf
AMELİYATHANENİN STERİL MALZEMELERE YÖNELİK TALİMAT.pdf
AMELİYATHANE ATIK YÖNETİMİ VE AYRIŞTIRILMASINA YÖNELİK TALİMAT.pdf
ANJİO İŞLEMİ ÖNCESİ VE SONRASI BAKIM TALİMATI.pdf
ANNE SÜTÜ SAKLAMA TALİMATI.pdf
ANTİNEOPLASTİK İLAÇLARIN DÖKÜLMESİ SIRASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR TALİMATI.pdf
ANTİNEOPLASTİK İLAÇLARIN HAZIRLANMASI VE UYGULAMASINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TALİMATI.pdf
ARŞİV TEMİZLİK TALİMATI.pdf
ATIKLARIN AYRIMI TALİMATI.pdf
ATIK YÖNETİM TALİMATI (1).pdf
BACTEC 9050 KAN KÜLTÜR CİHAZI KULLANIM VE BAKIM TALİMATI.pdf
BAKTERİ İDENTİFİKASYON VE ANTİBİYOGRAM İŞLEMİ SÜRECİ TALİMATI.pdf
BASI YARASI OLUŞUMUNU ÖNLEME TALİMATI.pdf
BENZER GÖRÜNÜŞE OKUNUŞA YAZILIŞA SAHİP İLAÇLARIN YÖNETİM TALİMATI.pdf
BEYAZ KOD UYGULAMA TALİMATI.pdf
BİLGİ İŞLEM PAROLA KULLANIM TALİMATI.pdf
BİLGİ GÜVENLİĞİ İHLAL OLAYLARI TALİMATI.pdf
BİY. LAB. DIŞ KALİTE KONTROL SONUÇLARINI DEĞERLENDİRME TALİMATI.pdf
BİY. LAB. İÇ KALİTE KONTROL SONUÇLARINI DEĞERLENDİRME TALİMATI.pdf
BİYOKİMYA LAB. ACİL TESTLER SONUÇ VERME TALİMATI.pdf
BİYOKİMYA LABORATUVARI PANİK DEĞER BİLDİRME TALİMATI.pdf
BİYOKİMYA LABORATUVARI RUTİN TESTLER SONUÇ VERME TALİMATI.pdf
CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARINI ÖNLEME TALİMATI.pdf
ÇALIŞAN GÖRÜŞ, ÖNERİ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME TALİMATI.pdf
ÇAMAŞIRHANE ENFEKSİYONLARI ÖNLEME VE TEMİZLİK TALİMATI.pdf
ÇEKER OCAK HAVA KABİNİ KULLANIM TALİMATI.pdf
ÇEVRE TEMİZLİK TALİMATI.pdf
COLİSTİN MİK TESTİ ÇALIŞMA TALİMATI.pdf
DAMAR İÇ KATATER İLE İLİŞKİLİ HASTANE ENFEKSİYONLARININ KONTROLÜ TALİMATI.pdf
DOĞUM SALONU TEMİZLİK TALİMATI.pdf
DOĞUMHANEDE ANNE BEBEK BAKIM VE İZLENİMİNE YÖNELİK TALİMATLAR.pdf
DÖKÜMANLARIN ASILMASI TALİMATI.pdf
DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER TALİMATLAR.pdf
ECZANE TEMİZLİK TALİMATI.pdf
EKSTRAVAZASYON BAKIM TALİMATI.pdf
EL HİJENİ VE ELDİVEN KULLANIM TALİMATI.pdf
ELİSA TESTLERİ SÜRECİ TALİMATI.pdf
ENDOSKOPİK CİHAZLARIN DEZENFEKSİYON TALİMATI.pdf
ENFEKTE MATERYAL İLE (KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARIKAN VE VÜCUT SIVILARINA MARUZ KALMA) YARALANMALARI ÖNLEME VE İZLEME TALİMATI.pdf
E POSTA KULLANIM POLİTİKASI.pdf
ETANOL ANALİZİ KAN NUMUNESİNİN ALINMASI, SAKLANMASI VE TAŞINMASI TALİMATI.pdf
FTR ÜNİTESİ TEMİZLİK TALİMATI.pdf
GÜRÜLTÜNÜN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİNİ ÖNLEME TALİMATI.pdf
HASTA BAKIMINDA KULLANILAN KATATER VE TÜPLERİN GÜVENLİ KULLANIM VE BAKIM TALİMATI.pdf
HASTA BAZLI İLAÇ VE TIBBİ SARF MALZEME ÇIKIŞ TALİMATI.pdf
HASTA EŞYALARI TESLİM TALİMATI.pdf
HASTA ISITMA SİSTEMİ KULLANMA VE TEMİZLİK TALİMATI (1).pdf
HASTA KARŞILAMA YÖNLENDİRME TALİMATI.pdf
HASTA MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI TALİMATI.pdf
HASTA REFAKATÇI TALİMATI.pdf
HASTA TAŞIMA VE KALDIRMA TALİMATI.pdf
HASTA ZİYARET TALİMATI.pdf
HASTANE HİJYEN TALİMATI.pdf
HASTANE LABORATUVARI DIŞINDA YAPILAN TESTLER TALİMATI.pdf
HEKİM SEÇME HAKKI TALİMATI.pdf
HEMODİYALİZ ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL VE TEMİZLİK TALİMATI.pdf
HEMOGRAM TESTLERİ SÜRECİ TALİMATI.pdf
IŞIKTAN KORUNMASI GEREKEN İLAÇLAR VE TIBBİ SARF MALZEMELER İLE İLGİLİ TALİMAT.pdf
İLAÇ - TIBBİ MALZEME HAZIRLAMA VE KULLANMA TALİMATI.pdf
İLAÇ GEÇİMSİZLİĞİ TALİMATI.pdf
İLAÇ VE TIBBI SARF MALZEME İADE TALİMATI.pdf
İLAÇ ve TIBBİ MALZEME İMHA TALİMATI.pdf
İLAÇ VE TIBBİ SARF MALZEME DEPOSUNDAN ÖZELLİKLİ BİRİMLERE ÇIKIŞ TALİMATI.pdf
İLAÇ-İLAÇ ve BESİN-İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ İLE İLGİLİ TALİMAT.pdf
İLAÇLARIN KIRILMASI VE KAYBOLMASI DURUMUNDA YAPILACAKLAR İLE İLGİLİ TALİMAT.pdf
İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ TALİMATI.pdf
İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI.pdf
KAN VE VÜCUT SIVILARIYLA KİRLENMİŞ YÜZEYLERİN TEMİZLİK TALİMATI.pdf
KBRN ÜNİTESİ İŞLEYİŞ TALİMATI.pdf
KEMOTERAPİ ÜNİTESİ VE KEMOTERAPİ İLAÇLARININ SUNUMUNA İLİŞKİN TALİMAT.pdf
KEMOTERAPİ ÜNİTESİ BİOGÜVENLİK KABİNİ KULLANMA TALİMATI.pdf
KIRMIZI KOD UYGULAMA TALİMATI.pdf
KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİM TALİMATI.pdf
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN TALİMATI.pdf
KONSÜLTASYON SÜRECİ İŞLEYİŞ TALİMATI.pdf
KURŞUN YELEK KONTROL TALİMATI.pdf
KÜVÖZLERİN TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYON TALİMATI.pdf
LABORATUVAR TEMİZLİK TALİMATI.pdf
LABORATUVARLARDA ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI.pdf
MAVİ KOD UYGULAMA TALİMATI.pdf
MASTER COOMBSLU BRUCELLA TESTİ ÇALIŞMA TALİMATI.pdf
MEDİKAL DEPO FİZİKİ STANDARTLARI TALİMATI.pdf
MEDİKAL DEPO MAL KABUL TALİMATI.pdf
MİK. LABORATUVARI KÜLTÜR PLAKLARI DEKONTAMİNE EDİLMESİ TALİMATI.pdf
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR CİHAZLARININ BAKIM VE TEMİZLİK TALİMATI.pdf
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI PANİK DEĞER BİLDİRME TALİMATI.pdf
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI DIŞ KALİTE KONTROL SONUÇLARINI DEĞERLENDİRME TALİMATI.pdf
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI İÇ KALİTE KONTROL ÇALIŞMA TALİMATI.pdf
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI KÜLTÜR İŞLEMLERİ SÜRECİ TALİMATI.pdf
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI DIŞ KALİTE KONTROL SONUÇLARINI DEĞERLENDİRME TALİMATI.pdf
MİKTAR VE MİAD KONTROL TALİMATI.pdf
MİCRONAUT-AM ANTİFUNGAL MİC TESPİT KİTİ TEST TALİMATI.pdf
MORG TEMİZLİK TALİMATI.pdf
NARKOTİK VE PSİKOTROP İLAÇLARIN YÖNETİM TALİMATI.pdf
NUMUNE ALMA VE TRANSFER TALİMATI.pdf
NUMUNE KABUL VE RED KRİTERLERİ TALİMATI.pdf
NUMUNELERİN KIRILMASI, KAYBOLMASI ve DÖKÜLMESİ DURUMUNDA İZLENMESİ GEREKEN SÜREÇ TALİMATI.pdf
NÜTRİSYONEL DESTEK TALİMATI.pdf
OLUMSUZ OLAY BİLDİRİM TALİMATI.pdf
ORGAN VE DOKU BAĞIŞI TALİMATI.pdf
OCT(OPTİK KOHERANS TOMOGRAFİ) CİHAZI KULLANMA TALİMATI.pdf
ÖZELLİKLİ HASTA BAKIM TALİMATI.pdf
PALYATİF BAKIM ÜNİTESİ HASTA ZİYARETİ VE GİRİŞ ÇIKIŞ KURALLARI TALİMATI.pdf
PATOLOJİ LABORATUVARI PANİK DEĞER BİLDİRME TALİMATI.pdf
PEMBE KOD UYGULAMA TALİMATI.pdf
PORT KATATER BAKIM VE İLAÇ UYGULAMA TALİMATI.pdf
RADYOLOJİ ÜNİTESİ TEMİZLİK TALİMATI.pdf
RÖNTGEN ÇEKİM PROTOKOLLERİ VE TALİMATI.pdf
SAĞLIK TARAMALARI TALİMATI.pdf
SALGIN YÖNETİMİ TALİMATI.pdf
SEDİMANTASYON TESTLERİ SÜRECİ TALİMATI.pdf
SERVİS TEMİZLİK TALİMATI.pdf
SOĞUK ZİNCİR İLAÇ VE TIBBİ SARF MALZEMELERİN YÖNETİM TALİMATI.pdf
SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYAN HASTALAR İÇİN TALİMAT.pdf
SÖZEL VE TELEFONLA İSTEM ALMA TALİMATI.pdf
SPERM ANALİZÖR CİHAZI KULLANIM VE BAKIM TALİMATI.pdf
STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON TALİMATI.pdf
SU DEPOSUNUN TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU TALİMATI.pdf
TEMİZ MASA TEMİZ EKRAN POLİTİKASI TALİMATI.pdf
SU, ELEKTRİK ENERJİSİ VE MEDİKALGAZ HİZMETLERİ KESİNTİSİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER TALİMATI.pdf
TEHLİKELİ MADDELERİN YÖNETİMİ TALİMATI.pdf
TESİS KAYNAKLI ÇALIŞMALARDA ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ TALİMATI.pdf
TRANSFÜZYON MERKEZİ BAĞIŞCI KANINA YÖNELİK TESTLER TALİMATI.pdf
TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞANI KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM TALİMATI.pdf
TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ HAZ. DEPOLANMASI, TRANS. TALİMATI.pdf
TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ HAZ. DEPOLANMASI, TRANS. TALİMATI.pdf
TURUNCU KOD UYGULAMA TALİMATI.pdf
ÜRİNER KATETER TAKILMASI TALİMATI.pdf
VENTİLATÖR CİHAZI KULLANIM TALİMATI (1).pdf
YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME TALİMATI.pdf
YANIKLI HASTA BAKIM TALİMATI.pdf
YARIM DOZ İLAÇLARIN YÖNETİM TALİMATI.pdf
YASA DIŞI VEYA KÖTÜYE KULLANILAN İLAÇ VE MADDE ANALİZİ İÇİN İDRAR VE KAN ÖRNEĞİ ALINMASI, ANALİZİ, SAKLANMASI VE TAŞINMASI TALİMATI.pdf
YATAN HASTALARDA HAREKET KISITLAMA TALİMATI.pdf
YDYB ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI.pdf
YENİDOĞAN UMBLİKAL KATATER TAKILMASI TALİMATI.pdf
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HASTA YAKINI GİRİŞ-ÇKIŞ KURALLARI TALİMATI.pdf
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KARDEŞ ZİYARETÇİ KABUL TALİMATI.pdf
YENİDOĞAN YOĞUNBAKIM HAVA YOLU İZLEM TALİMATI.pdf
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HASTA KABUL-YATIŞ-ÇIKIŞ KRİTERLERİ TALİMATI.pdf
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HASTA ZİYARETİ VE GİRİŞ ÇIKIŞ KURALLARI TALİMATI.pdf
YOĞUN BAKIMLARDA ENFEKSİYON KONTROLÜ VE TEMİZLİK TALİMATI.pdf
YÜKSEK DÜZEYDEZENFEKTAN MİNİMAL ETKİN KONSANTRASYON KONTROLÜ STRİP KULLANIM TALİMATI.pdf
YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLARIN YÖNETİM TALİMATI.pdf