KORONER ANJİYOGRAFİ ÜNİTESİ
18 Nisan 2024

anjio
Koroner anjiyografi ünitemiz giriş katında acil servisin arka koridorunda bulunmaktadır..

Ünitemiz 2024 yılı mart ayında açılışı yapılmış olup, 1  adet anjiografi cihazı ve  4 sedyeli postop takip odası ile  hizmet vermektedir. Koroner anjiyografi ünitemizde eğitimli-deneyimli 1 Doç Dr,1 Uzm. Dr. , 8 Hemşire, 5 Radyoloji Teknisyeni 1 Temizlik personeli ve 1 Sekreter görev yapmaktadır.


Koroner Anjiyografi Nedir?


Koroner anjiyografi girişimsel bir tanı yöntemi olup bir ameliyat türü değildir. Koroner anjiyografi kalp damarları içine özel bir boya maddesi verip, görüntüleme sistemi kullanılarak görüntülerinin alınması işlemidir.. İşlem için hastanın uyutulmasına gerek yoktur, işlem süresince hasta uyanıktır ve konuşabilir.

Risk faktörü olup koroner arter hastalığı düşündüren göğüs ağrısına sahip kişilerde,
• Kalp krizi geçirenlerde,
• Daha önceden koroner girişim (balon-stent) veya koroner arter ameliyatı olup göğüs ağrısı tekrarlayanlarda,
• Ani ölüm sonucu hayatta kalanlarda,
• Koroner arter hastalığı dışında kalp ameliyatı (kalp kapağı) olacak kişilerde,
• Kalp dışı damar (arter) ameliyatı olacak kişilerde,
• Hayatı tehdit eden ciddi ritim bozukluğu olanlarda,
• Girişimsel olmayan testlerde (EKG, ekokardiyografi veya eforlu EKG) anormalliği olan riskli kişilerde koroner anjiyografi ile kalp damarları görüntülenmelidir.

Sonuç olarak kliniğimiz günümüzün standartlarına yakışan bir düzeyde koruyucu, klinik ve girişimsel kardiyolojide Özellikli İşlemler olan  PerkütanTranslüminalAnjiyoplasti (Balon/Stent) tedavileri başarı ile uygulamaktadır.