GENEL YOĞUN BAKIM
31 Mart 2022

Genel Yoğun Bakım ünitemiz; hayatı tehdit eden, kritik bir hastalık varlığında; 7 gün 24 saat kesintisiz hizmetleri ile hastanın yakın takip ve tedavilerinin yapılması, yaşamın sürdürülmesi ve hastanın hayata döndürülmesi hedeflenerek hizmet veren birimdir.  Tıbbi tedavi ve hasta bakımı açısından diğer sağlık hizmetlerine göre, fiziksel şartları özel olarak tasarlanmış, yüksek teknolojili tıbbi cihazlar ve özel eğitimli tıbbi personelle donatılmış bir bölümdür.

Genel Yoğun Bakım ünitemiz 2003 yılından bu yana 9 yataklı olarak hizmet vermektedir. 2012 yılında 2. Seviye Yoğun Bakım tescili alınmıştır.2020 yılında 4 yataklı 2. basamak 2. yoğun bakım ünitemiz açılmıştır.

Çocuk ve erişkin tüm kritik hastaların kabul edildiği ünitelerimizde hastanın kabulünden itibaren hastayla ilgili her türlü takip, tedavi ve bakım hizmetleri bölüm çalışanları tarafından yürütülmektedir. Hastalarımız bire bir hemşire takibinde olup, tedavileri tecrübeli yoğun bakım hekimlerince sürdürülmektedir.  Yoğun bakım ünitelerimiz kendi yoğun bakım hekimi dışında diğer branş hekimlerinin de 24 saat süreyle desteğini almaktadır.

Genel Yoğun Bakım  1 ünitemizde ki yataklar acil durumlarda anında müdahaleye uygun olarak tasarlanmış olup; yapay solunum desteği vermek için 9 Mekanik Ventilatör Cihazı, 1 Transport Ventilatör Cihazı; kalp atımı, kan basıncı, oksijen saturasyonu, solunum sayısı, vücut ısısı gibi yaşamsal bulguları sürekli gösteren genel yoğun bakım bir ünitemizde 9 İnvaziv girişli hasta başı Monitörü; ani gelişen böbrek yetersizliği için kullanıma hazır olarak bulunan Hemodiyaliz Cihazı ve 1 Kan Gazı Cihazı,  1 adet defibrilatör cihazı bulunmaktadır.

Genel Yoğun Bakım 2 ünitemizde   ki yataklar acil durumlarda anında müdahaleye uygun olarak tasarlanmış olup; yapay solunum desteği vermek için 3 Mekanik Ventilatör Cihazı, ; kalp atımı, kan basıncı, oksijen saturasyonu, solunum sayısı, vücut ısısı gibi yaşamsal bulguları sürekli gösteren genel yoğun bakım 2 ünitemizde 4 İnvaziv girişli hasta başı Monitörü; ani gelişen böbrek yetersizliği için kullanıma hazır olarak bulunan Hemodiyaliz Cihazı, 1 adet defibrilatör cihazı bulunmaktadır.

Gerektiğinde herhangi bir saatte hastamızın tüm laboratuvar tetkikleri yapılabildiği gibi, tüm görüntüleme teknikleri (BT/bilgisayarlı tomografi, MR/manyetik rezonans, dijital röntgen, ultrasonografi vb. ) uygulanabilmektedir.
Multidisipliner bir anlayış içinde hastalarımızın ‘hayata bağlanmaları’ için özveri ve fedakarlıkla çalışan yoğun bakım hekim ve sağlık çalışanı kadromuz, görevlerini tıbbın gerektirdiği bilim doğrultusunda yapmaktadır.