KBRN ARINDIRMA ÜNİTESİ
31 Mart 2022

KBRN ARINDIRMA ÜNİTESİ
Kimyasal,Biyolojik,Radyasyon,Nükleer bulaşlara karşı arındırma ünitesidir.

Amaç: Kitle imha silahlarının kullanımı veya kimyasal,biyolojik,nükleer ve radyolojikkazalar neticesinde kontamine olarak hastaneye başvuran hastaları en sistemli ve hızlı şekilde dekontamine etmek ve gerekli tıbbi desteği sağlamaktır.

Fethiye Devlet Hastanesi KBRN Arındırma Ünitesi kimyasal silah saldırısı,terörist saldırı,radyasyon serpintisi durumlarında kişilere gerekli girişimin yapılabilmesi ,sağlık personeli ve diğer görevlilere bulaşmanın önlenmesi amacıyla 2016 yılında hizmete girmiştir.

Paravanlarla ayrılmış 2 adet ayaktan seri püskürtmeli arındırma sistemi mevcuttur.C ve D sınıfı  koruyucu ekipman ve tamamlayıcı malzeme donanımı ile dekontaminasyon işlemleri için atık su toplama tankı mevcuttur.